Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2023 r.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich danych osobowych podczas odwiedzania i korzystania z naszej aplikacji waterdrop® Hydration. Ma ona na celu poinformowanie Cię o Twoich prawach do prywatności i o tym, jak prawo Cię chroni.

Nasza Ogólna Polityka Prywatności, która w szczególności opisuje nasze zasady i procedury gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich danych osobowych (gromadzonych, gdy korzystasz z naszej strony internetowej, jesteś zainteresowany naszymi produktami lub dokonujesz zakupu jako klient), znajduje się pod adresem: https://waterdrop.pl/pages/ogolne-warunki-handlowe.

 

I. Nazwa i dane kontaktowe
Administratorem danych w rozumieniu RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich i innych przepisów o ochronie danych jest:

Waterdrop Microdrink GmbH

Erika-Krenn Promenade 15

1100 Vienna

Austria

Email: info@waterdrop.com

 

II. Inspektor ochrony danych
W przypadku pytań dotyczących ochrony danych i wykonywania swoich praw (patrz punkt XIX), skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem privacy@waterdrop.com lub pocztą na powyższy adres z dodatkiem "attn. data protection officer".

 

III. Co to są dane osobowe?
Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej ("osoby, której dane dotyczą"). Obejmuje to indywidualne szczegóły dotyczące okoliczności osobistych lub faktycznych, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, adres e-mail lub dane dotyczące zdrowia (np. informacje o aktualnych lub przewlekłych chorobach, nietolerancjach, alergiach, poziomie cukru we krwi). Z drugiej strony informacje, w przypadku których nie możemy ustalić powiązania z Twoją osobą (lub możemy to zrobić tylko przy nieproporcjonalnym wysiłku), nie są danymi osobowymi.

 

IV. Zakres przetwarzania danych osobowych
Zasadniczo gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapewnienia funkcjonalnej aplikacji waterdrop® Hydration i świadczenia naszych usług wraz z jej zawartością. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, aby świadczyć nasze usługi, informować Cię o nowościach i ofertach, odpowiadać na Twoje pytania oraz obsługiwać i ulepszać naszą aplikację waterdrop® Hydration.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się wyłącznie zgodnie z odpowiednią podstawą prawną w rozumieniu RODO, np. po wyrażeniu zgody. Dalsze szczegóły dotyczące różnych operacji przetwarzania można znaleźć poniżej w niniejszej polityce prywatności pod odpowiednim przetwarzaniem.

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu. Bez Twojej zgody Twoje dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim ani wykorzystywane do celów reklamowych, z wyjątkiem przypadków opisanych poniżej, chyba że jesteśmy prawnie zobowiązani do ujawnienia danych.

 

V. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
W zakresie, w jakim uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą, na operacje przetwarzania danych osobowych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przypadku przetwarzania danych dotyczących zdrowia, wyraźną zgodę uzyskuje się zgodnie z art. 9 (2) lit. a RODO (np. poprzez zaznaczenie pola lub wybranie ustawień technicznych).

W przypadku przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (np. zamawianie naszych produktów), podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do wdrożenia środków przedumownych.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma (np. obowiązku księgowego), podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej (np. zapobieganie oszustwom, reklama bezpośrednia, bezpieczeństwo IT), a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym wymienionym interesem, art. 6 ust. 1 lit. f RODO służy jako podstawa prawna przetwarzania.

 

VI. Usuwanie danych i okres przechowywania
Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel ich przechowywania przestanie mieć zastosowanie. Przechowywanie może również mieć miejsce, jeśli zostało to przewidziane przez prawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach unijnych, ustawach lub innych przepisach, którym podlega administrator. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte, jeśli upłynie okres przechowywania określony w wyżej wymienionych standardach, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych podczas korzystania z aplikacji waterdrop® Hydration.

Jeśli chcesz korzystać z treści i usług oferowanych przez nas w aplikacji waterdrop® Hydration, konieczne jest podanie w tym celu danych osobowych. Szczegóły znajdziesz poniżej w opisie konkretnych procedur przetwarzania danych.

 

VII. Rejestracja
Warunkiem korzystania z aplikacji waterdrop® Hydration jest członkostwo Użytkownika w Klubie waterdrop® (patrz punkt 5.3. Warunków korzystania z aplikacji waterdrop® Hydration). Członkostwo jest bezpłatne.

Możesz zarejestrować się bezpośrednio w aplikacji waterdrop® Hydration i utworzyć konto Klubu waterdrop®. Podczas rejestracji w aplikacji waterdrop® Hydration zostaniesz poproszony o zaakceptowanie Regulaminu Klubu waterdrop® oraz Regulaminu aplikacji waterdrop® Hydration i wyrażenie zgody na obowiązkowe operacje przetwarzania danych (patrz punkt X.b.). Te operacje przetwarzania są nam niezbędne do zapewnienia funkcjonalności aplikacji waterdrop® Hydration (w szczególności obliczania osobistego celu nawodnienia i śledzenia nawodnienia). Jeśli nie chcesz wyrazić obowiązkowej zgody, niestety nie możemy zaoferować Ci usług aplikacji waterdrop® Hydration.

Podczas rejestracji w aplikacji waterdrop® Hydration App zostaniesz poproszony o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, hasła oraz wybranie Klubu waterdrop®. Podczas tworzenia konta te wymagane dane są wprowadzane przez Ciebie w masce wprowadzania danych, przesyłane do nas i przechowywane.

Używamy tych danych, aby umożliwić Ci korzystanie z aplikacji waterdrop® Hydration i zapewnić związane z tym korzyści i treści. Dane osobowe, które ujawniasz w ramach procesu rejestracji, są przetwarzane w celu weryfikacji użytkownika, zarządzania profilem użytkownika, tworzenia danych, zarządzania nimi i ich aktualizacji.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych w ramach rejestracji opiera się na wykonaniu umowy (warunki korzystania z aplikacji waterdrop® Hydration App) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także na uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (wsparcie użytkownika).

Dane przetwarzane w celu tworzenia, zarządzania i aktualizacji danych podstawowych z bieżącego członkostwa w Klubie waterdrop® będą zasadniczo przechowywane przez okres bieżącego członkostwa w Klubie waterdrop®. Po zakończeniu członkostwa przechowywane będą wyłącznie dane, które są absolutnie niezbędne ze względu na obowiązujące przepisy prawa lub obowiązki w zakresie przechowywania danych.

 

VIII. Klub waterdrop
Członkowie Klubu waterdrop® mogą nie tylko korzystać z aplikacji waterdrop® Hydration, ale także otrzymywać ekskluzywne oferty i korzyści, takie jak kupony tylko dla Klubu, zbierać punkty, które można wymienić na nagrody, takie jak unikalne i wysokiej jakości akcesoria przy zamawianiu produktów, oraz brać udział w ekskluzywnych konkursach i wyzwaniach. Konto umożliwia również zarządzanie adresami oraz przeglądanie historii zakupów i zamówień. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Ogólnymi Warunkami Klubu waterdrop®, dostępnymi na stronie https://en.waterdrop.com/pages/terms-conditions.

W trakcie Twojego członkostwa w Klubie waterdrop® zbieramy dodatkowe dane, gdy korzystasz ze swojego konta za pośrednictwem naszej strony internetowej lub aplikacji waterdrop® Hydration (niezależnie od tego, czy zarejestrowałeś się w Klubie waterdrop® za pośrednictwem aplikacji waterdrop® Hydration, czy za pośrednictwem naszej strony internetowej). Przetwarzane są następujące dane osobowe:

Imię, Nazwisko
Data urodzenia (opcjonalnie)
Adres e-mail
Adres dostawy
Adres rozliczeniowy
Numer telefonu
Historia zakupów i zamówień, w tym dane dotyczące wymiany towarów i inne dane dotyczące zamówień (np. dane transakcji)
Twój osobisty cel nawodnienia w aplikacji waterdrop® Hydration
Twoje dane trackera nawodnienia (rodzaj i ilość napoju) w aplikacji waterdrop® Hydration
Twoje punkty lojalnościowe
Metoda płatności
Adres IP komputera wysyłającego żądanie
Data i godzina rejestracji (login i odpowiedni dostęp) oraz hasło
Zachowanie użytkownika (np. współczynniki otwarcia i klikalności newsletterów, odpowiedzi na kampanie, korzystanie z naszej strony internetowej).
Wykorzystujemy te dane, aby umożliwić Ci uczestnictwo w Klubie waterdrop® i zapewnić Ci związane z tym korzyści i treści. Przetwarzamy Twoją datę urodzenia w celu sprawdzenia minimalnego wieku wymaganego do uczestnictwa w Klubie waterdrop® w indywidualnych przypadkach, a także w celu zaoferowania Ci dalszych korzyści z Klubu waterdrop®, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ponadto otrzymasz informacje niezbędne do uczestnictwa w Klubie waterdrop®, na przykład potwierdzenie rejestracji, zaktualizowane warunki uczestnictwa, a także informacje o korzyściach przyznawanych za pośrednictwem Klubu waterdrop®.

Jeśli wyrazisz na to zgodę, będziemy przesyłać Ci informacje o interesujących ofertach, aktualnych promocjach, produktach, usługach, quizach, wyzwaniach i konkursach w regularnych odstępach czasu za pośrednictwem wiadomości e-mail, SMS, MMS, wiadomości push, wiadomości za pośrednictwem aplikacji i komunikatorów oraz poczty dostosowanej do Twoich zainteresowań. Ponadto możemy kontaktować się z Tobą w celu przeprowadzania ankiet wśród klientów (np. ankiet po dokonaniu zakupu i zapytań dotyczących satysfakcji klienta) oraz w ramach obsługi klienta (np. przypomnienia, wiadomości o ponownej dostępności produktu), zapraszać Cię do przesyłania recenzji i życzyć Ci wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Ponadto dane te są przetwarzane w celu obsługi programu lojalnościowego dla klientów, a także konkursów i wyzwań (uczestnictwo, kontaktowanie się oraz, w stosownych przypadkach, powiadamianie i przekazywanie nagrody).

Optymalizujemy i personalizujemy nasze informacje o ofertach, produktach i usługach, a także ankiety dla klientów i inne wiadomości w ramach obsługi klienta, środków lojalnościowych dla klientów, konkursów i wyzwań. W celu personalizacji analizujemy Twoje zachowania związane z użytkowaniem za pomocą zautomatyzowanych procedur przetwarzania danych w celu uzyskania nowych spostrzeżeń. Procedura ta stanowi profilowanie danych zgodnie z art. 4 nr 4 RODO. Tworząc osobisty profil użytkownika, chcemy dostosować nasze podejście reklamowe do Twoich zainteresowań i sprawić, by nasze oferty były dla Ciebie bardziej odpowiednie. Oznacza to, że będziesz otrzymywać wyłącznie informacje opracowane specjalnie dla Ciebie. W związku z tym nie będziemy wysyłać Ci treści, które prawdopodobnie nie będą dla Ciebie interesujące. W celu tworzenia spersonalizowanych informacji, wyżej wymienione dane osobowe zostaną połączone z danymi już dostarczonymi i przechowywanymi w Twoim profilu klienta.

W celu ulepszania naszej strony internetowej i kampanii reklamowych oraz informowania Cię o interesujących ofertach, aktualnych promocjach, produktach, usługach, quizach, wyzwaniach i konkursach, współpracujemy z wybranymi partnerami marketingowymi (patrz punkt XIV.).

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się dobrowolnie na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Będą one zatem przechowywane tak długo, jak długo ważne będzie Twoje członkostwo w Klubie waterdrop®.

Członkostwo w Klubie waterdrop® i zgoda na przetwarzanie danych osobowych mogą zostać w każdej chwili bezpłatnie odwołane bez podania przyczyny poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres privacy@waterdrop.com. W takim przypadku Twoje konto zostanie usunięte i nie będziesz już mógł korzystać z jego zalet. (Dalsze) członkostwo w Klubie waterdrop® nie jest (już) możliwe, jeśli nie wyrazisz lub nie odwołasz swojej zgody. Ponadto Twoja zgoda na kontaktowanie się z Tobą w celach określonych powyżej może zostać cofnięta osobno za pomocą linku rezygnacji z subskrypcji w odpowiedniej wiadomości. W takim przypadku Twoje członkostwo w Klubie waterdrop® pozostanie ważne, a Twoje konto będzie nadal istnieć. Możesz nadal zbierać punkty podczas zakupów i za wybrane inne działania oraz wymieniać je podczas składania zamówień, a także zarządzać swoimi adresami i przeglądać historię zakupów i zamówień. Nie będziesz już jednak otrzymywać od nas wiadomości promocyjnych. W obu przypadkach cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu cofnięcia zgody. Po cofnięciu zgody dane osobowe będą nadal przechowywane przez 6 miesięcy w celu obrony prawnej. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Ponadto możemy wykrywać błędy w procesie logowania za pomocą określonych kodów błędów (np. istnieje już konto, na którym przechowywany jest wprowadzony adres e-mail, hasło jest nieprawidłowe lub wystąpił błąd techniczny). Na tej podstawie wyświetlimy Ci odpowiednie komunikaty o błędach. Podstawą prawną związanego z tym przetwarzania danych jest nasz nadrzędny uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w zakresie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych i obsługi klienta.

 

IX. Weryfikacja logowania
Jeśli posiadasz już konto w Klubie waterdrop®, nie jest wymagana dalsza rejestracja w aplikacji waterdrop® Hydration. Zamiast tego możesz zalogować się bezpośrednio w aplikacji waterdrop® Hydration przy użyciu danych logowania do Konta Klubowego waterdrop®. W tym celu wprowadzone przez Ciebie dane (adres e-mail i hasło) zostaną dopasowane do naszej bazy danych klientów i będą przechowywane.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych w ramach logowania opiera się na realizacji umowy (warunki korzystania z aplikacji waterdrop® Hydration) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także na uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (wsparcie użytkownika).

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. Będą one zatem przechowywane tylko tak długo, jak długo ważne jest Twoje członkostwo w Klubie waterdrop®.

Po zakończeniu członkostwa przechowywane będą wyłącznie dane, które są absolutnie niezbędne ze względu na obowiązujące przepisy prawa lub obowiązki w zakresie przechowywania danych.

 

X. Indywidualny cel nawodnienia/ Rejestrowanie i pomiar indywidualnych zachowań związanych z nawodnieniem
a) Indywidualny cel nawodnienia
Dostosowujemy działanie aplikacji i osobisty cel nawodnienia indywidualnie do Ciebie. Po rejestracji/zalogowaniu zostaniesz poproszony o podanie następujących danych osobowych:

Twoja waga
Twoja data urodzenia
Twoja płeć
Wprowadzone dane zostaną wykorzystane do dokładnego obliczenia Twojego osobistego dziennego zapotrzebowania na nawodnienie. Podanie tych danych jest opcjonalne. Im więcej danych zostanie ujawnionych, tym lepiej będzie można ustalić indywidualny cel nawodnienia. Przedstawione przetwarzanie danych jest wymagane do korzystania z aplikacji waterdrop® Hydration za pośrednictwem ujawnionych danych.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 (1) lit. a RODO. Przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych opiera się ponadto na wykonaniu umowy (warunki korzystania z aplikacji waterdrop® Hydration) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Poniższe dodatkowe informacje (modyfikatory stylu życia) są dobrowolne i pomagają w jeszcze bardziej precyzyjnym określeniu indywidualnego celu nawodnienia w aplikacji waterdrop® Hydration.

Ciąża (Tak/Nie)
Jednostka sportowa (czas trwania)
Karmienie piersią (Tak/Nie)
Spożycie napojów odwadniających
Ciepło
Podanie tych danych jest opcjonalne. Jeśli podasz nam te informacje, zostaną one wykorzystane do dostosowania Twojego osobistego celu nawodnienia w oparciu o dostarczone informacje, aby stworzyć jeszcze dokładniejszy, zindywidualizowany cel dla Ciebie. Opisane powyżej przetwarzanie ujawnionych danych jest wymagane do korzystania z aplikacji waterdrop® Hydration.

Jeśli ujawnione dane obejmują dane dotyczące zdrowia, a tym samym wrażliwe dane osobowe, podstawą prawną przetwarzania tych informacji jest Twoja wyraźna zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), której udzielasz osobno w trakcie rejestracji w aplikacji waterdrop® Hydration. Możesz wycofać swoją zgodę lub usunąć swój wkład w dowolnym momencie bezpłatnie, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@waterdrop.com bez podania przyczyny. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Pamiętaj, że po wycofaniu zgody dalsze korzystanie z aplikacji waterdrop® Hydration nie jest już możliwe. Wyżej wymienione operacje przetwarzania danych dotyczących zdrowia są nam niezbędne do zapewnienia funkcji aplikacji waterdrop® Hydration (w szczególności obliczania osobistego celu nawodnienia i śledzenia nawodnienia).

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 (1) lit. a RODO. Przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych opiera się również na wykonaniu umowy (warunki korzystania z aplikacji waterdrop® Hydration) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane przetwarzane w celu określenia indywidualnego celu nawodnienia i rejestrowania ilości płynów są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W związku z tym są one przechowywane tak długo, jak długo obowiązuje Twoje członkostwo w Klubie waterdrop®. Po zakończeniu członkostwa przechowywane będą wyłącznie dane, które są absolutnie niezbędne ze względu na obowiązujące przepisy prawa lub obowiązki w zakresie przechowywania danych.

b) Monitor nawodnienia
Aplikacja waterdrop®Hydration zapewnia funkcję śledzenia nawodnienia. W tym narzędziu do śledzenia nawodnienia możesz wprowadzać swoje dane dotyczące nawodnienia, mieć wgląd w swój aktualny stan nawodnienia w dowolnym momencie oraz ilości spożywanych płynów, a także opcje stylu życia, które wpływają na zapotrzebowanie na płyny.

Co więcej, aplikacja waterdrop®Hydration zapewnia specyficzne dla użytkownika oceny danych nawodnienia w podziale na tygodnie, miesiące i lata. Możesz także zbierać tak zwane "poziomy" i "odznaki" w oparciu o swoje zachowania związane z piciem, co z kolei zapewni Ci punkty Klubu waterdrop®.

W tym celu przechowujemy i przetwarzamy dane zarejestrowane przez Ciebie lub przesłane za pośrednictwem LUCY® Smart Cap dotyczące wypitych płynów i rodzaju napojów (rodzaj, ilość i czas). Monitorowanie nawodnienia jest jedną z podstawowych funkcji aplikacji. W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane przetwarzane do tych celów zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. Będą one zatem przechowywane tak długo, jak długo ważne będzie Twoje członkostwo w Klubie waterdrop®. Po zakończeniu członkostwa przechowywane będą wyłącznie dane, które są absolutnie niezbędne ze względu na obowiązujące przepisy prawa lub obowiązki w zakresie przechowywania danych.



XI. LUCY® Smart Cap
Lucy® Smart Cap oczyszcza wodę za pomocą innowacyjnej technologii światła UV-C, automatycznie śledzi zużycie wody za pomocą specjalnego czujnika i delikatnie miga, aby przypomnieć Ci o piciu.

Lucy® Smart Cap działa wyłącznie w połączeniu z aplikacją waterdrop® Hydration App.

Jeśli czapka Lucy® Smart Cap jest używana do śledzenia zużycia wody, dane dotyczące wypitych ilości (ilość, czas) są przesyłane bezpośrednio do aplikacji waterdrop® Hydration App za pośrednictwem połączenia Bluetooth i przetwarzane tam w taki sam sposób, jak dane dotyczące nawodnienia wprowadzone bezpośrednio w aplikacji (patrz punkt X.b).

 

XII. Apple Health
Możesz dobrowolnie aktywować synchronizację z Apple Health w aplikacji waterdrop® Hydration w ustawieniach aplikacji. Jeśli aktywujesz synchronizację, przeanalizujemy czas trwania Twoich sesji treningowych zarejestrowanych w Apple Health, aby automatycznie dostosować tryb sportowy (dane dotyczące stylu życia) w aplikacji waterdrop® Hydration, a następnie Twój osobisty cel nawodnienia. Podobnie, dane z aplikacji waterdrop® Hydration (wypite ilości) są również udostępniane Apple Health.

Po aktywacji synchronizacji zostaniesz przekierowany na stronę Apple Health i poproszony o wyrażenie zgody na udostępnianie i odczytywanie wspomnianych danych. Jeśli dane (ukończone sesje treningowe) zostaną otrzymane poprzez połączenie z Apple Health, będą one przetwarzane w taki sam sposób, jak dane dotyczące stylu życia wprowadzone bezpośrednio w aplikacji waterdrop® Hydration (patrz punkt X.a).

Przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne i opiera się na Twojej zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, usuwając link między aplikacją waterdrop® Hydration a aplikacją Apple Health w swojej aplikacji.

Polityka prywatności Apple Health jest dostępna pod adresem: https://www.apple.com/de/legal/privacy/data/de/health-app/.

 

XIII. Monitorowanie i analiza
Firebase Crashlytics:

W celu wykrywania, analizowania i naprawiania błędów w Aplikacji korzystamy z Firebase Crashlytics, usługi świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, D04 E5W5 Dublin, Irlandia (""Google"").

Firebase Crashlytics otrzymuje raporty o awariach w czasie rzeczywistym, szczegółowo opisujące stan aplikacji, lokalizacje kodu, informacje o urządzeniu i ostatnie komunikaty w pliku dziennika. Informacje te pomagają nam ułatwić konserwację aplikacji i poprawić jej stabilność. Jeśli aplikacja ulegnie awarii, pewne informacje o awarii, takie jak czas awarii, typ urządzenia, system operacyjny i inne dane techniczne z twojego urządzenia mobilnego są wysyłane do Firebase Crashlytics. Te raporty o awariach nie zawierają adresów IP ani innych danych osobowych.

Te usługi i technologie są niezbędne do zapewnienia centralnych funkcji aplikacji waterdrop® Hydration, a także do realizacji umów z użytkownikami. Ponadto mamy uzasadniony interes w korzystaniu z tych technologii w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia naszych usług. Wykorzystanie to opiera się na podstawach prawnych określonych w art. 6 ust. 1 lit. b) (wykonanie umowy) i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (nadrzędny prawnie uzasadniony interes).

Google działa jako podmiot przetwarzający zamówienia, a my zawarliśmy odpowiednią umowę z Google. Identyfikator użytkownika wygenerowany przez Firebase Crashlytics jest zwykle przesyłany na serwer Google w USA i tam przetwarzany. W takich przypadkach Google, zgodnie z własnymi oświadczeniami, narzucił sobie standard odpowiadający dawnej Tarczy Prywatności UE-USA i obiecał przestrzegać obowiązujących przepisów o ochronie danych w międzynarodowym transferze danych. Google dobrowolnie dołączył również do EU-U.S. Data Privacy Framework, umowy o ochronie danych między UE a USA, dla której Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony. Uzgodniliśmy również z Google tak zwane standardowe klauzule umowne, których celem jest zapewnienie zgodności z odpowiednim poziomem ochrony danych w kraju trzecim (patrz punkt XV).

Więcej informacji na temat przetwarzania danych podczas korzystania z Firebase Crashlytics można znaleźć w polityce prywatności Google Firebase: https://firebase.google.com/support/privacy?hl=de.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane stronom trzecim w następujących sytuacjach

Przekazując Twoje dane osobowe, zawsze zapewniamy najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa i dlatego współpracujemy wyłącznie ze starannie wybranymi i zobowiązanymi umownie dostawcami usług oraz partnerami umownymi i współpracującymi.

 

XIV. Kategorie odbiorców
Dostawca usług IT

Współpracujemy z dostawcami usług technicznych i narzędzi IT, aby świadczyć Ci nasze usługi. Tymi dostawcami usług są na przykład zewnętrzni dostawcy usług IT, którzy umożliwiają techniczne dostarczanie naszej strony internetowej i zarządzanie klientami (np. Shopify), a także dostawcy różnych narzędzi IT i oprogramowania jako usługi (np. Klaviyo). Głównymi dostawcami usług są

Obecność w sieci i zarządzanie klientami:

- Shopify: Nasza obecność w Internecie, w tym zapewnienie strony internetowej i sklepu internetowego, a także zarządzanie klientami jest obsługiwane za pośrednictwem Shopify. Shopify oferuje kompletną platformę e-commerce, która pozwala sprzedawcom na stworzenie sklepu internetowego i ujednolicenie ich działalności handlowej. Shopify (platforma i aplikacje) jest również wykorzystywana do działań marketingowych (np. spersonalizowane wiadomości, Klub waterdrop®) oraz zarządzania klientami i wsparcia (np. e-maile o powrocie do magazynu, e-maile reaktywacyjne, powiadomienia web push). Więcej informacji na temat dostawcy i aplikacji można znaleźć na stronach https://www.shopify.com/de i https://apps.shopify.com/.

Dostawcą usług dla Europy jest Shopify International Limited, 2nd Floor Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irlandia, o numerze identyfikacyjnym VAT IE 3347697KH (patrz punkt 13 Regulaminu Shopify, https://www.shopify.de/legal/agb).

Twoje dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu i informacje dotyczące płatności oraz informacje o sposobie uzyskiwania dostępu do naszych witryn internetowych, konta i platformy) są przetwarzane przez Shopify International Limited, spółkę Shopify w Irlandii. W trakcie świadczenia Usług te dane osobowe mogą być przekazywane do innych regionów, w tym do Kanady i Stanów Zjednoczonych. Twoje dane osobowe są chronione przez prawo kanadyjskie, gdy są przesyłane do Kanady. Komisja Europejska stwierdziła, że zapewnia to odpowiednią ochronę Twoich danych. Jeśli następnie wyślemy te dane osobowe do kraju spoza Kanady (np. do podwykonawców), dane te są chronione zobowiązaniami umownymi podobnymi do tych zawartych w standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej (https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de).

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych można znaleźć we wpisie ""Polityka prywatności dla klientów (dla klientów dokonujących zakupów w sklepach korzystających z Shopify)"" pod adresem https://www.shopify.com/de/legal/privacy/customers, w Polityce prywatności Shopify pod adresem https://www.shopify.com/de/legal/datenschutz oraz w Dodatku dotyczącym przetwarzania danych pod adresem https://www.shopify.com/de/legal/dpa.

Zarządzanie klientami i wsparcie:

- Klaviyo: do zarządzania klientami, wysyłania wiadomości e-mail i analizy użytkowników korzystamy z usług Klaviyo, Inc, 125 Summer Street, Boston MA, 02111, USA (""Klaviyo""). Więcej informacji na temat dostawcy można znaleźć na stronie https://www.klaviyo.com/legal.

Klaviyo pomaga nam analizować korzystanie z naszej aplikacji waterdrop® Hydration. Niektóre dane dotyczące użytkowania, takie jak informacje o indywidualnych celach nawodnienia, wzorce użytkowania, zapisy ilości wypitych i rodzajów napojów, historia zakupów i zamówień w sklepie internetowym, a także szczegóły dotyczące interakcji osób fizycznych z naszymi wiadomościami e-mail (np. czy wiadomość e-mail została otwarta i które linki w wiadomości e-mail zostały kliknięte), są powiązane z Tobą (np. po wprowadzeniu w formularzu rejestracyjnym) i przechowywane w naszej bazie danych klientów ("CRM"). Dzięki temu możemy wysyłać Ci informacje i oferty dostosowane do Twoich zainteresowań. Przekazywanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO i służy naszemu uzasadnionemu interesowi w korzystaniu ze skutecznego, bezpiecznego i przyjaznego dla użytkownika systemu zarządzania klientami i newslettera.

W ramach tego procesu Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane na serwery Klaviyo w Stanach Zjednoczonych (USA). Aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony Twoich danych w USA, zawarliśmy z Klaviyo umowę o przetwarzaniu danych, w której Klaviyo zobowiązuje się chronić dane naszych użytkowników, przetwarzać je wyłącznie w naszym imieniu, a w szczególności nie przekazywać ich osobom trzecim. Standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej są częścią umowy o przetwarzaniu danych (patrz punkt XV.). Ponadto Klaviyo zobowiązuje się do wdrożenia środków uzupełniających. Klaviyo dobrowolnie przystąpiła również do "EU-U.S. Data Privacy Framework", umowy o ochronie danych między UE a USA, dla której Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony.

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych można znaleźć w Polityce prywatności Klaviyo pod adresem https://www.klaviyo.com/legal/privacy/privacy-notice, a także w Umowie o przetwarzaniu danych pod adresem https://www.klaviyo.com/legal/data-processing-agreement. Przegląd można znaleźć w Centrum prywatności Klaviyo: https://www.klaviyo.com/legal/privacy.

- Firebase Cloud Firestore: Do przesyłania danych do narzędzia do zarządzania klientami Klaviyo używamy Firebase Cloud Firestore, usługi hostingu i zaplecza świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, D04 E5W5 Dublin, Irlandia ("Google").

Google działa jako podmiot przetwarzający i w tym celu zawarliśmy umowę z Google. Twoje dane osobowe mogą być przesyłane na serwer Google w USA i tam przetwarzane. W takich przypadkach Google, zgodnie z własnymi oświadczeniami, narzucił sobie standard odpowiadający dawnej Tarczy Prywatności UE-USA i obiecał przestrzegać obowiązujących przepisów o ochronie danych podczas międzynarodowego przesyłania danych. Google dobrowolnie dołączył również do EU-U.S. Data Privacy Framework, umowy o ochronie danych między UE a USA, dla której Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony. Uzgodniliśmy również z Google tak zwane standardowe klauzule umowne, których celem jest zapewnienie zgodności z odpowiednim poziomem ochrony danych w kraju trzecim (patrz punkt XV).

Postanowienia dotyczące przetwarzania danych i bezpieczeństwa Firebase Cloud Firestore można znaleźć tutaj: https://firebase.google.com/terms/data-processing-terms.

Partner marketingowy

- LoyaltyLion: aby umożliwić Ci dołączenie do programu lojalnościowego, który jest częścią Klubu waterdrop®, korzystamy z usługi świadczonej przez LoyaltyLion Ltd, brytyjskiego dostawcę z siedzibą pod adresem 165 Fleet Street London, Wielka Brytania (""LoyaltyLion""). LoyaltyLion to narzędzie, za pośrednictwem którego zapewniamy punkty lojalnościowe i dajemy naszym klientom możliwość otrzymywania nagród. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę https://loyaltylion.com/terms-of-service.

W tym celu dane dostarczone przez Ciebie i inne dane wymagane do zarządzania Twoimi punktami lojalnościowymi zostaną przekazane LoyaltyLion, aby LoyaltyLion mógł obsługiwać usługę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest Twoja zgoda na członkostwo w Klubie waterdrop® (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie (patrz punkt XVII).

Komisja Europejska zdecydowała, że Wielka Brytania oferuje odpowiedni poziom ochrony w porównaniu z RODO. Przekazywanie danych odbywa się na podstawie tej decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez LoyaltyLion oraz opcja "opt-out" są dostępne tutaj: https://loyaltylion.com/privacy.

Organy i inne strony trzecie
Jeśli jesteśmy do tego zobowiązani na mocy decyzji urzędowej lub sądowej lub jeśli jesteśmy do tego uprawnieni, np. ponieważ jest to konieczne do ścigania przestępstw lub do wykonywania i egzekwowania naszych praw i roszczeń, w razie potrzeby przekażemy Twoje dane organom ścigania lub innym stronom trzecim.


XV. Podstawa prawna przekazywania danych
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych stronom trzecim w celach innych niż określone w niniejszej polityce prywatności. Ujawnimy Twoje dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy:

wyraziłeś wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 (1) lit. a RODO (np. sieci społecznościowe),
jest to prawnie dopuszczalne i niezbędne do przetwarzania danych w ramach stosunków umownych z Tobą (np. firmom spedycyjnym, dostawcom usług płatniczych) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
w przypadku, gdy istnieje prawny obowiązek ujawnienia danych zgodnie z art. 6 (1) lit. c RODO (np. organy władzy),
ujawnienie jest konieczne zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ochrony uzasadnionych interesów i nie ma powodu, aby zakładać, że masz nadrzędny interes zasługujący na ochronę w nieujawnianiu swoich danych (np. usługa powiadamiania od firm spedycyjnych; wykonywanie i egzekwowanie naszych praw i roszczeń) lub
jest to wykonywane przez usługodawcę (np. dostawcę usług technicznych) działającego w naszym imieniu i na nasze wyłączne polecenie, którego starannie wybraliśmy (art. 28 ust. 1 RODO) i z którym zawarliśmy odpowiednią umowę o przetwarzanie na zlecenie (art. 28 ust. 3 RODO), która zobowiązuje naszego kontrahenta, między innymi, do wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa i przyznaje nam kompleksowe uprawnienia kontrolne.
Dostawcy usług oraz inni partnerzy umowni i współpracujący mogą przekazywać Twoje dane osobowe do innych krajów. Jeśli Twoje dane są przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), może to skutkować przekazaniem Twoich danych do kraju o niższym standardzie ochrony danych niż w Unii Europejskiej. Może to na przykład skutkować przetwarzaniem Twoich danych przez organy publiczne w celach kontrolnych i monitorujących, być może również bez możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Wdrażamy odpowiednie zabezpieczenia, w tym zawieramy standardowe klauzule ochrony danych UE (patrz tekst umowy na stronie https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de), w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane poza UE, a Komisja Europejska nie podjęła decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.

Decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające odpowiedni stopień ochrony są dostępne np. dla Kanady, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii (zobacz listę na stronie https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en).

 

Twoje prawa

XVI. Z kim możesz się skontaktować?
Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami w dowolnym momencie (patrz punkt I). Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: privacy@waterdrop.com.

 

XVII. Prawo do wycofania zgody w przypadku przetwarzania na podstawie zgody
Jeśli Twoje dane osobowe są gromadzone na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (patrz punkt V) (np. spersonalizowane wiadomości), masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny. Skutkuje to tym, że nie możemy już kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody w przyszłości. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia. Jeśli chcesz skorzystać z prawa do cofnięcia zgody, po prostu wyślij wiadomość e-mail na adres privacy@waterdrop.com.

 

XVIII. Prawo do sprzeciwu
W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są gromadzone na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (patrz punkt V), masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, pod warunkiem, że istnieją ku temu podstawy wynikające z Twojej szczególnej sytuacji. Jeśli Twój sprzeciw jest skierowany przeciwko reklamie bezpośredniej, masz ogólne prawo do sprzeciwu; uzasadnienie nie jest wymagane w tych przypadkach. Jeśli chcesz skorzystać z prawa do sprzeciwu, po prostu wyślij wiadomość e-mail na adres privacy@waterdrop.com.

 

XIX. Twoje prawa osoby, której dane dotyczą
Jako osoba, której dotyczą przetwarzane dane osobowe, masz prawo:

zażądać informacji o Twoich danych osobowych przetwarzanych przez nas zgodnie z art. 15 RODO. W szczególności możesz zażądać informacji o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym Twoje dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnieniu prawa do skargi, pochodzeniu Twoich danych, jeśli nie zostały przez nas zebrane, a także o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz, w stosownych przypadkach, istotnych informacji o jego szczegółach;
żądania niezwłocznej korekty nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas zgodnie z art. 16 RODO;
zgodnie z art. 17 RODO do żądania usunięcia Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO, o ile kwestionujesz dokładność danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, nie potrzebujemy już danych i sprzeciwiasz się ich usunięciu, ponieważ potrzebujesz ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. Masz również prawo na mocy art. 18 RODO, jeśli sprzeciwiłeś się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 RODO;
zgodnie z art. 20 RODO, do otrzymania swoich danych osobowych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do żądania przekazania ich innemu administratorowi; oraz
złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. Zasadniczo możesz skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla Twojego zwykłego miejsca zamieszkania lub miejsca pracy lub naszej siedziby.
Aby skorzystać ze swoich praw do ochrony danych, z wyjątkiem prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego, po prostu wyślij wiadomość e-mail na adres privacy@waterdrop.com.

 

XX. Ochrona danych dzieci
Nasze usługi nie są skierowane do osób poniżej 14 roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 14 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od osób poniżej 14 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Jeśli będziemy musieli polegać na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania Twoich danych, a Twój kraj wymaga zgody rodzica, możemy uzyskać zgodę Twojego rodzica przed zebraniem i wykorzystaniem tych danych.

 

XXI. Aktualność i zmiany niniejszej polityki prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności jest aktualna na wrzesień 2023 roku. Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Zmiany mogą być konieczne ze względu na dalszy rozwój naszych witryn internetowych, aplikacji i ofert lub ze względu na zmiany wymogów prawnych lub regulacyjnych.

Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową wersję Polityki Prywatności na tej stronie. Możesz uzyskać dostęp i wydrukować aktualną wersję przepisów o ochronie danych w dowolnym momencie na tej stronie. Data "ostatniej aktualizacji" znajduje się na początku regulaminu ochrony danych.

Poinformujemy Cię e-mailem i/lub za pomocą wyraźnie widocznego powiadomienia w naszym serwisie, jeśli nastąpią istotne zmiany w niniejszym regulaminie ochrony danych, zanim zmiana wejdzie w życie. Zachęcamy do okresowego sprawdzania niniejszej Polityki Prywatności pod kątem zmian. Zmiany zaczną obowiązywać od momentu ich opublikowania na tej stronie.