Hydration App Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2023 r.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich danych osobowych podczas odwiedzania i korzystania z naszej aplikacji waterdrop® Hydration. Ma ona na celu poinformowanie Cię o Twoich prawach do prywatności i o tym, jak prawo Cię chroni.

Nasza Ogólna Polityka Prywatności, która w szczególności opisuje nasze zasady i procedury gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich danych osobowych (gromadzonych, gdy korzystasz z naszej strony internetowej, jesteś zainteresowany naszymi produktami lub dokonujesz zakupu jako klient), znajduje się pod adresem: https://waterdrop.pl/pages/ogolne-warunki-handlowe

I. Nazwa i dane kontaktowe

Administratorem danych w rozumieniu RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich i innych przepisów o ochronie danych jest:
Waterdrop Microdrink GmbH
Erika-Krenn Promenade 15
1100 Vienna
Austria
Email: info@waterdrop.com

II. Inspektor ochrony danych

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych i wykonywania swoich praw (patrz punkt XIX), skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem privacy@waterdrop.com lub pocztą na powyższy adres z dodatkiem "attn. data protection officer".

III. Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej ("osoby, której dane dotyczą"). Obejmuje to indywidualne szczegóły dotyczące okoliczności osobistych lub faktycznych, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, adres e-mail lub dane dotyczące zdrowia (np. informacje o aktualnych lub przewlekłych chorobach, nietolerancjach, alergiach, poziomie cukru we krwi). Z drugiej strony informacje, w przypadku których nie możemy ustalić powiązania z Twoją osobą (lub możemy to zrobić tylko przy nieproporcjonalnym wysiłku), nie są danymi osobowymi.

IV. Zakres przetwarzania danych osobowych

Zasadniczo gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapewnienia funkcjonalnej aplikacji waterdrop® Hydration i świadczenia naszych usług wraz z jej zawartością. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, aby świadczyć nasze usługi, informować Cię o nowościach i ofertach, odpowiadać na Twoje pytania oraz obsługiwać i ulepszać naszą aplikację waterdrop® Hydration.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się wyłącznie zgodnie z odpowiednią podstawą prawną w rozumieniu RODO, np. po wyrażeniu zgody. Dalsze szczegóły dotyczące różnych operacji przetwarzania można znaleźć poniżej w niniejszej polityce prywatności pod odpowiednim przetwarzaniem.

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu. Bez Twojej zgody Twoje dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim ani wykorzystywane do celów reklamowych, z wyjątkiem przypadków opisanych poniżej, chyba że jesteśmy prawnie zobowiązani do ujawnienia danych.

V. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W zakresie, w jakim uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą, na operacje przetwarzania danych osobowych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przypadku przetwarzania danych dotyczących zdrowia, wyraźną zgodę uzyskuje się zgodnie z art. 9 (2) lit. a RODO (np. poprzez zaznaczenie pola lub wybranie ustawień technicznych).

W przypadku przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (np. zamawianie naszych produktów), podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do wdrożenia środków przedumownych.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma (np. obowiązku księgowego), podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej (np. zapobieganie oszustwom, reklama bezpośrednia, bezpieczeństwo IT), a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad pierwszym wymienionym interesem, art. 6 ust. 1 lit. f RODO służy jako podstawa prawna przetwarzania.

VI. Usuwanie danych i okres przechowywania

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel ich przechowywania przestanie mieć zastosowanie. Przechowywanie może również mieć miejsce, jeśli zostało to przewidziane przez prawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach unijnych, ustawach lub innych przepisach, którym podlega administrator. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte, jeśli upłynie okres przechowywania określony w wyżej wymienionych standardach, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych podczas korzystania z aplikacji waterdrop® Hydration.

Jeśli chcesz korzystać z treści i usług oferowanych przez nas w aplikacji waterdrop® Hydration, konieczne jest podanie w tym celu danych osobowych. Szczegóły znajdziesz poniżej w opisie konkretnych procedur przetwarzania danych

VII. Rejestracja

Warunkiem korzystania z aplikacji waterdrop® Hydration jest członkostwo Użytkownika w Klubie waterdrop® (patrz punkt 5.3. Warunków korzystania z aplikacji waterdrop® Hydration). Członkostwo jest bezpłatne.

Możesz zarejestrować się bezpośrednio w aplikacji waterdrop® Hydration i utworzyć konto Klubu waterdrop®.

Podczas rejestracji w aplikacji waterdrop® Hydration zostaniesz poproszony o zaakceptowanie Regulaminu Klubu waterdrop® oraz Regulaminu aplikacji waterdrop® Hydration i wyrażenie zgody na obowiązkowe operacje przetwarzania danych (patrz punkt X.b.). Te operacje przetwarzania są nam niezbędne do zapewnienia funkcjonalności aplikacji waterdrop® Hydration (w szczególności obliczania osobistego celu nawodnienia i śledzenia nawodnienia). Jeśli nie chcesz wyrazić obowiązkowej zgody, niestety nie możemy zaoferować Ci usług aplikacji waterdrop® Hydration. Podczas rejestracji w aplikacji waterdrop® Hydration App zostaniesz poproszony o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, hasła oraz wybranie Klubu waterdrop®. Podczas tworzenia konta te wymagane dane są wprowadzane przez Ciebie w masce wprowadzania danych, przesyłane do nas i przechowywane.

Używamy tych danych, aby umożliwić Ci korzystanie z aplikacji waterdrop® Hydration i zapewnić związane z tym korzyści i treści. Dane osobowe, które ujawniasz w ramach procesu rejestracji, są przetwarzane w celu weryfikacji użytkownika, zarządzania profilem użytkownika, tworzenia danych, zarządzania nimi i ich aktualizacji.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych w ramach rejestracji opiera się na wykonaniu umowy (warunki korzystania z aplikacji waterdrop® Hydration App) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także na uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (wsparcie użytkownika).

Dane przetwarzane w celu tworzenia, zarządzania i aktualizacji danych podstawowych z bieżącego członkostwa w Klubie waterdrop® będą zasadniczo przechowywane przez okres bieżącego członkostwa w Klubie waterdrop®. Po zakończeniu członkostwa przechowywane będą wyłącznie dane, które są absolutnie niezbędne ze względu na obowiązujące przepisy prawa lub obowiązki w zakresie przechowywania danych.

VIII. Klub waterdrop

Członkowie Klubu waterdrop® mogą nie tylko korzystać z aplikacji waterdrop® Hydration, ale także otrzymywać ekskluzywne oferty i korzyści, takie jak kupony tylko dla Klubu, zbierać punkty, które można wymienić na nagrody, takie jak unikalne i wysokiej jakości akcesoria przy zamawianiu produktów, oraz brać udział w ekskluzywnych konkursach i wyzwaniach. Konto umożliwia również zarządzanie adresami oraz przeglądanie historii zakupów i zamówień. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Ogólnymi Warunkami Klubu waterdrop®, dostępnymi na stronie https://en.waterdrop.com/pages/terms-conditions.

W trakcie Twojego członkostwa w Klubie waterdrop® zbieramy dodatkowe dane, gdy korzystasz ze swojego konta za pośrednictwem naszej strony internetowej lub aplikacji waterdrop® Hydration (niezależnie od tego, czy zarejestrowałeś się w Klubie waterdrop® za pośrednictwem aplikacji waterdrop® Hydration, czy za pośrednictwem naszej strony internetowej). Przetwarzane są następujące dane osobowe:

Imię,
Nazwisko
Data urodzenia (opcjonalnie)
Adres e-mail
Adres dostawy
Adres rozliczeniowy
Numer telefonu
Historia zakupów i zamówień, w tym dane dotyczące wymiany towarów i inne dane dotyczące zamówień (np. dane transakcji)
Twój osobisty cel nawodnienia w aplikacji waterdrop® Hydration
Twoje dane trackera nawodnienia (rodzaj i ilość napoju) w aplikacji waterdrop® Hydration
Twoje punkty lojalnościowe
Metoda płatności
Adres IP komputera wysyłającego żądanie
Data i godzina rejestracji (login i odpowiedni dostęp) oraz hasło
Zachowanie użytkownika (np. współczynniki otwarcia i klikalności newsletterów, odpowiedzi na kampanie, korzystanie z naszej strony internetowej).
Wykorzystujemy te dane, aby umożliwić Ci uczestnictwo w Klubie waterdrop® i zapewnić Ci związane z tym korzyści i treści. Przetwarzamy Twoją datę urodzenia w celu sprawdzenia minimalnego wieku wymaganego do uczestnictwa w Klubie waterdrop® w indywidualnych przypadkach, a także w celu zaoferowania Ci dalszych korzyści z Klubu waterdrop®, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ponadto otrzymasz informacje niezbędne do uczestnictwa w Klubie waterdrop®, na przykład potwierdzenie rejestracji, zaktualizowane warunki uczestnictwa, a także informacje o korzyściach przyznawanych za pośrednictwem Klubu waterdrop®.

Jeśli wyrazisz na to zgodę, będziemy przesyłać Ci informacje o interesujących ofertach, aktualnych promocjach, produktach, usługach, quizach, wyzwaniach i konkursach w regularnych odstępach czasu za pośrednictwem wiadomości e-mail, SMS, MMS, wiadomości push, wiadomości za pośrednictwem aplikacji i komunikatorów oraz poczty dostosowanej do Twoich zainteresowań. Ponadto możemy kontaktować się z Tobą w celu przeprowadzania ankiet wśród klientów (np. ankiet po dokonaniu zakupu i zapytań dotyczących satysfakcji klienta) oraz w ramach obsługi klienta (np. przypomnienia, wiadomości o ponownej dostępności produktu), zapraszać Cię do przesyłania recenzji i życzyć Ci wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Ponadto dane te są przetwarzane w celu obsługi programu lojalnościowego dla klientów, a także konkursów i wyzwań (uczestnictwo, kontaktowanie się oraz, w stosownych przypadkach, powiadamianie i przekazywanie nagrody).

Optymalizujemy i personalizujemy nasze informacje o ofertach, produktach i usługach, a także ankiety dla klientów i inne wiadomości w ramach obsługi klienta, środków lojalnościowych dla klientów, konkursów i wyzwań. W celu personalizacji analizujemy Twoje zachowania związane z użytkowaniem za pomocą zautomatyzowanych procedur przetwarzania danych w celu uzyskania nowych spostrzeżeń. Procedura ta stanowi profilowanie danych zgodnie z art. 4 nr 4 RODO. Tworząc osobisty profil użytkownika, chcemy dostosować nasze podejście reklamowe do Twoich zainteresowań i sprawić, by nasze oferty były dla Ciebie bardziej odpowiednie. Oznacza to, że będziesz otrzymywać wyłącznie informacje opracowane specjalnie dla Ciebie. W związku z tym nie będziemy wysyłać Ci treści, które prawdopodobnie nie będą dla Ciebie interesujące. W celu tworzenia spersonalizowanych informacji, wyżej wymienione dane osobowe zostaną połączone z danymi już dostarczonymi i przechowywanymi w Twoim profilu klienta.

W celu ulepszania naszej strony internetowej i kampanii reklamowych oraz informowania Cię o interesujących ofertach, aktualnych promocjach, produktach, usługach, quizach, wyzwaniach i konkursach, współpracujemy z wybranymi partnerami marketingowymi (patrz punkt XIV.).

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się dobrowolnie na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Będą one zatem przechowywane tak długo, jak długo ważne będzie Twoje członkostwo w Klubie waterdrop®.

Członkostwo w Klubie waterdrop® i zgoda na przetwarzanie danych osobowych mogą zostać w każdej chwili bezpłatnie odwołane bez podania przyczyny poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres privacy@waterdrop.com. W takim przypadku Twoje konto zostanie usunięte i nie będziesz już mógł korzystać z jego zalet. (Dalsze) członkostwo w Klubie waterdrop® nie jest (już) możliwe, jeśli nie wyrazisz lub nie odwołasz swojej zgody. Ponadto Twoja zgoda na kontaktowanie się z Tobą w celach określonych powyżej może zostać cofnięta osobno za pomocą linku rezygnacji z subskrypcji w odpowiedniej wiadomości. W takim przypadku Twoje członkostwo w Klubie waterdrop® pozostanie ważne, a Twoje konto będzie nadal istnieć. Możesz nadal zbierać punkty podczas zakupów i za wybrane inne działania oraz wymieniać je podczas składania zamówień, a także zarządzać swoimi adresami i przeglądać historię zakupów i zamówień. Nie będziesz już jednak otrzymywać od nas wiadomości promocyjnych. W obu przypadkach cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu cofnięcia zgody. Po cofnięciu zgody dane osobowe będą nadal przechowywane przez 6 miesięcy w celu obrony prawnej. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Ponadto możemy wykrywać błędy w procesie logowania za pomocą określonych kodów błędów (np. istnieje już konto, na którym przechowywany jest wprowadzony adres e-mail, hasło jest nieprawidłowe lub wystąpił błąd techniczny). Na tej podstawie wyświetlimy Ci odpowiednie komunikaty o błędach. Podstawą prawną związanego z tym przetwarzania danych jest nasz nadrzędny uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w zakresie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych i obsługi klienta.

IX. Weryfikacja logowania

Jeśli posiadasz już konto w Klubie waterdrop®, nie jest wymagana dalsza rejestracja w aplikacji waterdrop® Hydration. Zamiast tego możesz zalogować się bezpośrednio w aplikacji waterdrop® Hydration przy użyciu danych logowania do Konta Klubowego waterdrop®. W tym celu wprowadzone przez Ciebie dane (adres e-mail i hasło) zostaną dopasowane do naszej bazy danych klientów i będą przechowywane.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych w ramach logowania opiera się na realizacji umowy (warunki korzystania z aplikacji waterdrop® Hydration) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także na uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (wsparcie użytkownika).

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. Będą one zatem przechowywane tylko tak długo, jak długo ważne jest Twoje członkostwo w Klubie waterdrop®.

Po zakończeniu członkostwa przechowywane będą wyłącznie dane, które są absolutnie niezbędne ze względu na obowiązujące przepisy prawa lub obowiązki w zakresie przechowywania danych.

X. Indywidualny cel nawodnienia/ Rejestrowanie i pomiar indywidualnych zachowań związanych z nawodnieniema)

a) Indywidualny cel nawodnienia
Dostosowujemy działanie aplikacji i osobisty cel nawodnienia indywidualnie do Ciebie. Po rejestracji/zalogowaniu zostaniesz poproszony o podanie następujących danych osobowych:
Twoja waga
Twoja data urodzenia
Twoja płeć
Wprowadzone dane zostaną wykorzystane do dokładnego obliczenia Twojego osobistego dziennego zapotrzebowania na nawodnienie. Podanie tych danych jest opcjonalne. Im więcej danych zostanie ujawnionych, tym lepiej będzie można ustalić indywidualny cel nawodnienia. Przedstawione przetwarzanie danych jest wymagane do korzystania z aplikacji waterdrop® Hydration za pośrednictwem ujawnionych danych.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 (1) lit. a RODO. Przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych opiera się ponadto na wykonaniu umowy (warunki korzystania z aplikacji waterdrop® Hydration) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Poniższe dodatkowe informacje (modyfikatory stylu życia) są dobrowolne i pomagają w jeszcze bardziej precyzyjnym określeniu indywidualnego celu nawodnienia w aplikacji waterdrop® Hydration.
Ciąża (Tak/Nie)
Jednostka sportowa (czas trwania)
Karmienie piersią (Tak/Nie)
Spożycie napojów odwadniających
Ciepło
Podanie tych danych jest opcjonalne. Jeśli podasz nam te informacje, zostaną one wykorzystane do dostosowania Twojego osobistego celu nawodnienia w oparciu o dostarczone informacje, aby stworzyć jeszcze dokładniejszy, zindywidualizowany cel dla Ciebie. Opisane powyżej przetwarzanie ujawnionych danych jest wymagane do korzystania z aplikacji waterdrop® Hydration.

Jeśli ujawnione dane obejmują dane dotyczące zdrowia, a tym samym wrażliwe dane osobowe, podstawą prawną przetwarzania tych informacji jest Twoja wyraźna zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), której udzielasz osobno w trakcie rejestracji w aplikacji waterdrop® Hydration. Możesz wycofać swoją zgodę lub usunąć swój wkład w dowolnym momencie bezpłatnie, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@waterdrop.com bez podania przyczyny. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Pamiętaj, że po wycofaniu zgody dalsze korzystanie z aplikacji waterdrop® Hydration nie jest już możliwe. Wyżej wymienione operacje przetwarzania danych dotyczących zdrowia są nam niezbędne do zapewnienia funkcji aplikacji waterdrop® Hydration (w szczególności obliczania osobistego celu nawodnienia i śledzenia nawodnienia).

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 (1) lit. a RODO. Przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych opiera się również na wykonaniu umowy (warunki korzystania z aplikacji waterdrop® Hydration) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane przetwarzane w celu określenia indywidualnego celu nawodnienia i rejestrowania ilości płynów są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W związku z tym są one przechowywane tak długo, jak długo obowiązuje Twoje członkostwo w Klubie waterdrop®. Po zakończeniu członkostwa przechowywane będą wyłącznie dane, które są absolutnie niezbędne ze względu na obowiązujące przepisy prawa lub obowiązki w zakresie przechowywania danych.

b) Monitor nawodnienia
Aplikacja waterdrop®Hydration zapewnia funkcję śledzenia nawodnienia. W tym narzędziu do śledzenia nawodnienia możesz wprowadzać swoje dane dotyczące nawodnienia, mieć wgląd w swój aktualny stan nawodnienia w dowolnym momencie oraz ilości spożywanych płynów, a także opcje stylu życia, które wpływają na zapotrzebowanie na płyny.

Co więcej, aplikacja waterdrop®Hydration zapewnia specyficzne dla użytkownika oceny danych nawodnienia w podziale na tygodnie, miesiące i lata. Możesz także zbierać tak zwane "poziomy" i "odznaki" w oparciu o swoje zachowania związane z piciem, co z kolei zapewni Ci punkty Klubu waterdrop®.

W tym celu przechowujemy i przetwarzamy dane zarejestrowane przez Ciebie lub przesłane za pośrednictwem LUCY® Smart Cap dotyczące wypitych płynów i rodzaju napojów (rodzaj, ilość i czas). Monitorowanie nawodnienia jest jedną z podstawowych funkcji aplikacji. W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Dane przetwarzane do tych celów zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. Będą one zatem przechowywane tak długo, jak długo ważne będzie Twoje członkostwo w Klubie waterdrop®. Po zakończeniu członkostwa przechowywane będą wyłącznie dane, które są absolutnie niezbędne ze względu na obowiązujące przepisy prawa lub obowiązki w zakresie przechowywania danych.

XI. LUCY® Smart Cap

Lucy® Smart Cap oczyszcza wodę za pomocą innowacyjnej technologii światła UV-C, automatycznie śledzi zużycie wody za pomocą specjalnego czujnika i delikatnie miga, aby przypomnieć Ci o piciu.

Lucy® Smart Cap działa wyłącznie w połączeniu z aplikacją waterdrop® Hydration App.

Jeśli czapka Lucy® Smart Cap jest używana do śledzenia zużycia wody, dane dotyczące wypitych ilości (ilość, czas) są przesyłane bezpośrednio do aplikacji waterdrop® Hydration App za pośrednictwem połączenia Bluetooth i przetwarzane tam w taki sam sposób, jak dane dotyczące nawodnienia wprowadzone bezpośrednio w aplikacji (patrz punkt X.b).